4 เหตุผล ที่สินค้าคุณควรมีป้ายห้อยสินค้าแบรนด์คุณเอง

ป้ายห้อยสินค้า หรือป้ายแท็กสินค้าสร้างแบรนด์ เสิรมแพ็คให้สินค้าดูดี ดูน่าสนใจ

Print Togo

14 มี.ค. 2021