หากท่านลูกค้าต้องการ เช็คราคาค่าบริการงานสิ่งพิมพ์กับ PRINT-TOGO หรือปรึกษางานสิ่งพิมพ์  ท่านสามารถ ให้ข้อมูล เตรียมข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวไว้ให้เจ้าที่ เพื่อความรวดเร็วในการประเมินราคาค่ะ..
ข้อแนะนำการเตรียมข้อมูลงานพิมพ์เบื้องต้น
  1. ประเภทงาน ลักษณะงานที่ต้องการนำไปใช้
  2. บอก ขนาด Size พิมพ์ 1 หน้า หรือ หน้าหลัง
  3. บอกจำนวนที่ท่านต้องการ หรือต้องการ เป็น Step ก็ให้บอกประมาณ 1,000, 3,000, 5,000  เพื่อให้ทางเราเสนอตาม Step จำนวน
  4. แจ้ง ระยะเวลาที่ต้องการใช้งาน ความเร่งด่วน ซึ่งเราจะได้แนะนำ ว่าควรทำแบบไหนดี เช่น พิมพ์ Digital หรือ Offset
  5. เตรียมรูปภาพ ประกอบ ตัวอย่างงาน Screenshot ต่างๆ ที่พอเป็นข้อมูลเพื่อประเมินราคาได้
  6. หากต้องการให้เสนอราคาในนามบริษัทฯ ขอชื่อที่อยู่ บริษัท เลขที่ผู้เสียภาษี สำหรับทำใบเสนอราคา